Voor wie is de levenseindecoach?

Voor iedereen die denkt of weet dat zijn of haar laatste levensjaren zijn aangebroken, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of door ouderdom. Voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken in die laatste levensfase. Voor mensen die bewust willen omgaan met het leven dat hen nog rest. Voor mensen die meer informatie willen over wat hen te wachten staat in die laatste levensfase en bij het sterven. Voor mensen die met vragen zitten rondom het stervensproces van een ander. Voor hen die niet alleen willen sterven.

…Voor iedereen die bewust met sterven wil omgaan…