Uitleg over Palliatieve Zorg

De zorg die Levenseindecoach Karen geeft valt onder de palliatieve zorg. Iedereen die te maken krijgt met het levenseinde kan palliatieve zorg krijgen. Wat is dat eigenlijk, palliatieve zorg? En waarom is die zorg zo belangrijk aan het einde van het leven? Dit jaar valt de internationale dag van de palliatieve zorg op zaterdag 13 oktober. Daarom geef ik nu graag wat extra uitleg om de palliatieve zorg in het zonnetje te zetten.

Palliatieve zorg maakt je niet beter, maar zorgt wel dat je, ondanks ziekte of ouderdomskwalen, nog zo goed mogelijk kunt leven. Dat vind ik heel belangrijk: zo goed mogelijk leven tot aan het levenseinde en het leven zo goed mogelijk afronden. En daar hoort palliatieve zorg dus bij.

Lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
13 oktober 2018

Palliatieve zorg bestaat uit verschillende onderdelen. Artsen en verpleegkundigen zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van je lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld pijn en misselijkheid. De levenseindecoach of een maatschappelijk werker zorgt dat je zo goed mogelijk in je vel zit, liefst zonder angst, boosheid of verdriet, de psychische hulp. En dat je jezelf zo goed mogelijk voelt in jouw omgeving, de sociale hulp. Dat gaat bijvoorbeeld over de mensen om je heen. Als zij zich gesteund weten kunnen ze beter omgaan met het vooruitzicht dat jij zal sterven op den duur. Voor zingeving en levensvragen, ofwel spirituele hulp, kan je ook terecht bij de levenseindecoach, een geestelijk verzorger of bij iemand van jouw kerk.

Nazorg

En zelfs na het overlijden is de palliatieve zorg nog niet afgelopen. De begeleiding van de nabestaanden hoort er ook bij. Met vragen over rouw en verder leven kun je ook terecht bij de levenseindecoach.

Wanneer begint palliatieve zorg?

Wanneer begint palliatieve zorg en hoe lang duurt het? Dat is een goede vraag. Eigenlijk begint die zorg al zodra duidelijk is dat het levenseinde onafwendbaar wordt. Vaak wordt het beginmoment gevonden door de ‘surprise question’ te stellen: zou het ons verbazen als deze persoon binnen een jaar is overleden? Als het antwoord nee is, kan de palliatieve zorg ingezet worden eventueel nog naast de gewone zorg die dan langzaam wordt afgebouwd. Afhankelijk van je situatie kan palliatieve zorg dus een paar dagen of een paar jaren duren, net zo lang tot je overlijdt. En als die periode lang is hoef je meestal niet steeds geholpen te worden. Pas als je ergens last van hebt is het goed om de nodige hulp in te schakelen. En soms ben je na een paar sessies zo ver geholpen dat je zelf weer verder kan en stopt de hulp tijdelijk.

Tips voor meer informatie

Wil je weten wat palliatieve zorg voor jou persoonlijk kan betekenen? Bel met Levenseindecoach Karen op 06-44344396, die vertelt het je graag. En voor meer algemene informatie kun je ook kijken op www.palvooru.nl.

Deel en like dit bericht:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *